Over 102 active public notices online. 157 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

Licensing Act 2003
Gwynedd County Council
Notice in effect from 11 July 2018 until 17 July 2018
Caernarfon

Deddf Trwyddedu 2003 Cais am Drwydded Eiddo Enw’r Ymgeisydd: Antur Nantlle Cyf Cyfeiriad Post yr Eiddo: Y Banc, 39 Heol y Div’ r, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LW Gweithgareddau Trwyddedig Arfaethedig: Bwriedir trwyddedu’r eiddo hwn ar gyfer darparu adloniant wedi ei reoleiddio yn cynnwys ffilmiau, cerddoriaeth fyw, cerddoriaeth wedi ei recordio, a chyflenwi alcohol i’w yfed ar ac oddiar y safle. Oriau agor: 8:00 - 22:00 Dydd Llun i Dydd Sul Ffilimiau: 8:00 - 22:00 Dydd Llun i Dydd Sul Cerddoriaeth fyw: 8:00 - 22:00 Dydd Llun i Dydd Sul Cerddoriaeth wedi recordio: 8:00 - 22:00 Dydd Llun i Dydd Sul Gwerthiant alcohol: 08:00 - 21:30 Dydd Llun i Dydd Sul Rhaid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig i’r Awdurdod Trwyddedu erbyn: 31/07/2018 Cyfeiriad post yr Awdurdod Trwyddedu Ile mae’r gofrestr yn cael ei gadw, Ile gall cofnod o’r cais cael ei arolygu a Ile dylech anfon eich sylwadau: Uned Trwyddedu Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd, Stryd Y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH Mae’n drosedd i wneud datganiad ffug yn fwriadol neu yn ddi-hid mewn perthynas a chais, a’r ddirwy uchaf y gall person ei wynebu os yw’n euog o’r drosedd yma yw £5,000. TM Ref: 225493025-02
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

01227 907972

publicnoticesteam@reachplc.com

×