Over 1,420 active public notices online. 2,503 in the last month
Your Public Notices

Search Results

6 Notices Found
Page:
  Notice Text Dates Covered
CARDIFF COUNCIL VENUES FOR CIVIL CEREMONIES An application has been received from Future Inns, H... 20 Nov 2017 to 26 Nov 2017
CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 (Fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Llywodrae... 17 Nov 2017 to 23 Nov 2017
NEW TRAFFIC ORDERS FOR THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF Notice is hereby given that on 14th day of ... 17 Nov 2017 to 23 Nov 2017
GORCHMYNION TRAFFIG NEWYDD AR GYFER DINAS A SIR CAERDYDD Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Dinas a... 17 Nov 2017 to 23 Nov 2017
CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD Mae’r ceisiadau canlynol wedi dod i law Cyngor Caerdydd. Gellir g... 16 Nov 2017 to 22 Nov 2017
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A487 (FFORDD OSGOI’R FELINHELI, GWYNEDD) (GWAHARDDIADAU A CHYFYNGIADAU TRAF... 15 Nov 2017 to 21 Nov 2017

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×